கல்வியில் சிறக்க

கல்வியில் சிறக்க
தீயினும் தீர்க்கமானாய்
திசையெட்டும் திரண்டு எழுவாய்
தித்திக்கும் தேவி உன்னை சரண் அடைந்தேன்
சரண் அடைந்தேன்.

https://goo.gl/yPdnio


17 Jun 2014

கல்வியில் சிறக்க

17 Jun 2014

சனிபகவான் ஸ்லோகம்

17 Jun 2014

மந்திரம்

02 Feb 2014

தீராத வியாதிகளைத் தீர்க்கும் ம்ருத ஸஞ்ஜீவன கவசம்:

05 Nov 2013

திருடர் பயமா கவலை வேண்டாம்

30 Sep 2013

துர்கை வழிபாடு

17 Apr 2013

கிழமை தோறும் வழிபாடு

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்

11 Aug 2009

தமிழ் அர்ச்சனைகள்